کشور: کره

دانلود سریال Glitch

دانلود سریال Glitch

هونگ جی هیو از خانواده ای ثروتمند است. او شغل ثابتی دارد که از طریق ارتباطات خانوادگی به دست آمده است. یک شب، دوست پسر چهار ساله او ناگهان ناپدید می شود. همانطور که او به جستجوی او می رود، سعی می کند با کمک جامعه ای از ناظران بشقاب پرنده، از جمله Heo Bo-ra، حقیقت پشت یک راز مرموز را کشف کند. دوست هونگ جی هیو با یک نور ناشناس ناپدید می شود و از آن زمان، هونگ جی هیو محل اختفای دوست پسرش را دنبال می کند. با کمک اعضای یک باشگاه، او به یک راز مرموز نزدیک می‌شود و…

فصل اول به طور کامل قرار گرفت